جستجوی آهنگ ...

دانلود آهنگ جدید یه راهی بزار جلو پام – پارسا چیلیک

00

دانلود آهنگ جدید پارسا چیلیک و فواد چیلیک به نام یه راهی بزار جلو پام

یه راهی بزار جلو پام - پارسا چیلیک


پخش آنلاین آهنگ


کد آهنگ برای پخش آنلاین آهنگ در سایت یا وبلاگ

متن آهنگ

ﺗﻮ ﺗﺐ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ

ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﻭﺯﻡ

ﺁﺭﻩ ﻣﻦ .. ﺳﻮﺍﻟﻢ

ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﺪ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻟﻢ

ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ ﭼﻮﻥ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ

ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺪﻭﻧﻪ

ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﻧﺪﻭﻧﻪ

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻭ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻭ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ .……

ﺗﻮ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﺕ ﻣﻦ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ

ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﻭﺯﻡ

ﺁﺭﻩ ﻣﻦ .. ﺳﻮﺍﻟﻢ

ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﺪ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻟﻢ

ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ ﭼﻮﻥ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ

ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺪﻭﻧﻪ

ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﻧﺪﻭﻧﻪ

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻭ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻭ ﯾﺎﺩ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺰﺍﺭ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﻢ ...

برچسب ها

۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در ۱۱:۵۷ بعد از ظهر ۰ تک آهنگ ها

0 نظر در “دانلود آهنگ جدید یه راهی بزار جلو پام – پارسا چیلیک”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:lgirl: 
:seat: 
:lati: 
:toyou: 
:msmoke: 
:msmo: 
:angrys: 
:singrop: 
:nare: 
:choked: 
:pitie: 
:waaat: 
:discc: 
:cryb: 
:gitar: 
:heart: 
:doubt: 
:ski: 
:tissue: 
:ty: 
:1f62b: 
:1f62d: 
:1f631: 
:1f643: 
:1f910: 
:1f913: