جستجوی آهنگ ...

دانلود آهنگ روانیتم – علی عبدالمالکی

00

دانلود آهنگ علی عبدالمالکی به نام روانیتم

روانیتم - علی عبدالمالکی


پخش آنلاین آهنگ


کد آهنگ برای پخش آنلاین آهنگ در سایت یا وبلاگ

متن آهنگ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ...

ﺭﻭﺍﻧﯽ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

.

.

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ

ﺗَﻢ؟!

ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﯼ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ

ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ِ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ِ ﺭﻧﮕﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻣﻨﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

.

.

.

ﻣﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﻪ

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﻮﺑﯽ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺳﺮﺩﯼ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ

ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟!

ﻣﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ

ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ

ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﺎﺧﺘﻪ

ﮐﻪ ﺗﻮﺋﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻬﻦ ﺭﻭ

ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ِ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯾﻢ ﻋﺸﻘﻢ

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻫﺎﺭﻭ

ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ

.

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ

ﺗَﻢ؟!

ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﯼ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ

ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ِ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ِ ﺭﻧﮕﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻣﻨﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

.

.

.

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ...

ﺭﻭﺍﻧﯽ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

.

ﻣﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﻪ

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﻮﺑﯽ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺳﺮﺩﯼ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ

ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟!

ﻣﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ

ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ

ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﺎﺧﺘﻪ

ﮐﻪ ﺗﻮﺋﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻬﻦ ﺭﻭ

ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ِ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯾﻢ ﻋﺸﻘﻢ

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻫﺎﺭﻭ

ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ

.

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ

ﺗَﻢ؟!

ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﯼ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ

ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ِ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺘﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ِ ﺭﻧﮕﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻣﻨﯿﺘﻢ

ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﯿﺘﻢ

برچسب ها

۱۳۹۴/۰۶/۰۸ در ۷:۰۰ قبل از ظهر ۰ تک آهنگ ها

0 نظر در “دانلود آهنگ روانیتم – علی عبدالمالکی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:lgirl: 
:seat: 
:lati: 
:toyou: 
:msmoke: 
:msmo: 
:angrys: 
:singrop: 
:nare: 
:choked: 
:pitie: 
:waaat: 
:discc: 
:cryb: 
:gitar: 
:heart: 
:doubt: 
:ski: 
:tissue: 
:ty: 
:1f62b: 
:1f62d: 
:1f631: 
:1f643: 
:1f910: 
:1f913: